Walne Zebranie Członków Oddziału

Walne Zebranie Członków Oddziału Słupsk


W dniu 24 czerwca 2022 r. w Słupskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej odbyło się Walne Zebranie członków Naszego Oddziału. Zebranie rozpoczęto w drugim terminie po przybyciu niezbędnej ilości członków oddziału. Uroczystego otwarcia zebrania dokonał Prezes oddziału Słupsk Pan Tomasz Tandek. Stwierdzono prawomocność obrad i dokonano wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebranie. Walne Zebranie przeprowadzono zgodnie z porządkiem obrad. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji na ich temat podjęto uchwałę o ich zatwierdzeniu oraz o udzieleniu  absolutorium dla członków Zarządu.

Następnie dokonano wyboru Nowych władz Zarządu oddziału.

Skład i funkcje nowego Zarządu:

Prezes – Tomasz Tandek

Wiceprezes – Jarosław Lenkiewicz

Wiceprezes – Jolanta Zadumińska

Sekretarz – Iwona Szreder

Skarbnik – Agnieszka Lis

Członek zarządu – Barbara Czarniak

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Zbigniew Pieczątka

Sekretarz – Daniel Riopka

Członek KR – Rafał Makowski

 

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Lech Maternik

Wiceprzewodniczący – Jolanta Olechnowicz

Sekretarz – Danuta Grad

 

Życzymy Nowemu Zarządowi owocnej pracy i wielu sukcesów w prowadzeniu tak trudnej społecznej działalności Naszego oddziału.