Historia oddziału

We wrześniu 2009 roku kilka osób - Marian Bomba, Jan Patyna, Jerzy Łazarczyk spotkali się z Panem Markiem Nościuszem – pełniącym funkcje Prezesa ZG OSPSBHP - w MZK Słupsk, gdzie nawiązali pierwsze kontakty, pierwsze rozmowy na temat działalności oraz powstania w Słupsku oddziału Stowarzyszenia. Osoby te stały się jednocześnie jednymi z założycieli oddziału słupskiego stowarzyszenia. Dnia 2 grudnia 2009 r. w Słupsku w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy odbyło się zebranie założycielskie OSPSBHP. W zebraniu wzięło udział 15 osób – pracowników służb BHP ze Słupska, Lęborka i okolic. W zebraniu wziął udział ówczesny Prezes Zarządu Głównego – Pan Marek Nościusz, który otworzył zebranie przedstawiając swoją osobę i działalność stowarzyszenia. Po krótkim wystąpieniu Prezesa Zarządu Głównego odbyło się spotkanie szkoleniowe z zakresu wypadkowości, które poprowadził ówczesny Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy oddział w Słupsku - od początku wspierający naszą inicjatywę - Śp. Pan Roman Giedrojć. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Pana Marka Nościusza, który zainicjował wybór Komisji Wyborczej, w której skład weszli:
- Andrzej Skarżyński
- Lech Maternik.
Komisja rozpoczęła pracę przygotowując karty do głosowania. Rozpoczęły się wybory – w tajnym głosowaniu wybrano:
- Prezesa Zarządu kolegę Jarosława Lenkiewicz,
- Sekretarza - Członka Zarządu kolegę Jacka Klimowicza,
- Skarbnika – Członka Zarządu koleżankę Jolantę Olechnowicz.
W tajnym głosowaniu dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli:
- Jolanta Zadumińska
- Jan Patyna
- Tomasz Tandek
Prezes Zarządu Głównego pogratulował nowo wybranym władzom wspominając o ciążącej na nich odpowiedzialności rzetelnego i profesjonalnego pełnienia służby BHP zachowując wysokie standardy zawodowe i etyczne. Na tym zebranie zakończono, a oddział słupski zaczął działać w strukturach lokalnych i ogólnopolskich...