O nas

Słupski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higeny Pracy powstał w dniu 2 grudnia 2009 r. Od samego początku twórcy oddziału oraz pierwszy skład zarządu oddziału i komisji rewizyjnej pchnęli "maszynę" pełną mocą do działania. Oddział Nasz rozwija się bardzo prężnie od początku jego działania do dnia dzisjeszego.Słupski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powstał w dniu 2 grudnia 2009 r. Od samego początku twórcy oddziału oraz pierwszy skład zarządu oddziału i komisji rewizyjnej pchnęli "maszynę" pełną mocą do działania. Oddział Nasz rozwija się bardzo prężnie od początku jego działania do dnia dzisiejszego.
Pomimo krótkiego stażu jesteśmy organizatorami wielu przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracujemy z wieloma organami zajmującymi się bezpieczeństwem pracy (PIP, PSSE, UDT, CIOP-PIB), nasi członkowie otrzymują szereg nagród za działania na rzecz ochrony pracy, posiadamy wśród członków oddziału specjalistów (praktyków) z wielu gałęzi gospodarki, szkoleniowców, ratowników medycznych, inspektorów p.poż, biegłych sądowych oraz ekspertów CIOP-PIB w Warszawie. Tak rozpędzonej "słupskiej maszyny bhp" nie da się zatrzymać. Działamy dalej w naszym regionie chcąc poprawiać stan bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zapraszamy, wstąp w nasze szeregi i razem z nami działaj na rzecz poprawy warunków pracy w naszym regionie.