II Ogólnopolskie Forum Służby BHP

II Ogólnopolskie Forum Służby BHP zorganizowane pod nazwą „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” zgromadziło 250 uczestników, wśród których byli przedstawiciele oddziałów OSPSBHP z całej Polski, przedstawiciele służby bhp nie zrzeszonej w OSPSBHP oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu. Nie zabrakło oczywiscie na tak znaczącej dla służby bhp uroczystości członków z naszego słupskiego oddziału.II Forum zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym, miało na celu podtrzymanie i pogłębienie ubiegłorocznej dyskusji na temat współczesnej służby bhp, jej problemów oraz wyzwań. Ideą wydarzenia było wskazanie i zrozumienie roli pracownika służby BHP w świecie nowoczesnych technologii, automatyzacji produkcji i innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, które oprócz wzrostu wydajności procesów produkcyjnych niosą ze sobą nowe zagrożenia zawodowe, a tym samym stawiają wyzwania służbie BHP.

W drugim dniu II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP 2 października, uczestnicy spotkali się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, żeby uroczyście uczcić Jubileusze 65-lecia powołania służby bhp i 25-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Niezmiernie miło Nam jako członkom oddziału słupskiego stowarzyszenia jest przekazać informację, że nasi członkowie zostali wyróznieni podczas tej uroczystosći. Pan Jarosław Lenkiewicz otrzymał odznakę Głównego Inspektora Pracy "Za zasługi dla ochrony pracy", dodatkowo Pani Jolanta Olechnowicz i Pan Tomasz Tandek otrzymali dyplomy uznania przyznane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską za szczególne osiagnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Cała relacja z II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP znajduje się na oficjalnej witrynie internetowej poświeconej tej uroczystości:

http://www.forum.ospsbhp.pl/