IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP

W imieniu Zarządu Głównego OSPS BHP mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV Ogólnopolskim Forum Służby BHP pod nazwą „Służba BHP 4.0".


 

Organizatorem Forum jest Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, współorganizatorem Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Partnerzy Forum: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera W Łodzi.


Patronat Honorowy:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP.


Patronat Medialny:

ATEST, Ochrona Pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, PROMOTOR BHP, Inspektor UDT.

 

Założeniem Forum, które odbędzie się w dniach 8 - 9 września 2022 r. w Warszawie jest kontynuacja dyskusji w gronie ekspertów z różnych dziedzin, na temat współczesnej służby bhp w zmieniającym się przemyśle, jej problemów oraz wyzwań, jakim pracownicy służby bhp muszą stawiać czoła w codziennej pracy.


Podczas zaplanowanych paneli dyskusyjnych będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jakie działania można wprowadzić, aby udział służby bhp w nowoczesnym świecie pracy był profesjonalny.
W tym roku do realizacji programu Forum zaprosiliśmy ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pracy, reprezentujących m.in., Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Medycyny Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli dużych korporacji i oczywiście członków OSPS BHP.

Wsparcia udzielili nam również producenci środków ochrony indywidualnej.
Podczas Forum będą stoiska współorganizatorów i partnerów Forum oraz Partnerów Wspierających. Dla uczestników Forum zaplanowane są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Koszty: 
Cena za udział w IV Ogólnopolskim Forum Służby BHP wynosi:
dla członków OSPS BHP

- I dzień Forum – 180,00 zł (organizacja, przerwy kawowe, obiad),
- bankiet – 290,00 zł,
- II dzień Forum –150,00 zł (organizacja, przerwy kawowe, obiad).
 
dla osób nie będących członkami OSPS BHP

- I dzień Forum – 230,00 zł (organizacja, przerwy, obiad),
- bankiet – 290,00 zł,
- II dzień Forum – 200,00 zł (organizacja, przerwy, obiad),
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Warunkiem uczestnictwa jest:

w terminie do 15 sierpnia 2022  dokonanie rejestracji poprzez elektroniczne zgłoszenie LINK DO ZGŁOSZENIA NA FORUM BHP oraz  wpłata za uczestnictwo (szczegóły w załączniku).

NOCLEG

Uczestnicy Forum mogą skorzystać z noclegu w Hotel ARCHE Krakowska w Warszawie, Al. Krakowska 237.


Rezerwacji noclegu należy dokonać indywidualnie w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. telefonicznie (tel. 22 609 90 00) lub mailowo email: recepcja@archehotelkrakowska.pl  (szczegóły w załączniku.

Link do strony forum