Spotkanie Członków Oddziału w siedzibie PIP w Słupsku

Spotkanie Członków Oddziału w siedzibie PIP w Słupsku


W dniu 16 grudnia 2021 roku w siedzibie słupskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, dzięki uprzejmości Pani Kierownik Anny BOBA, odbyło się spotkanie Członków Stowarzyszenia słupskiego Oddziału OSPS BHP. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Wszystkich uczestników powitał kol. Tomasz TANDEK – Prezes Oddziału i wprowadził w tematykę spotkania. Następnie głos zabrała poprzez połączenie on-line p. Elżbieta BOŻEJEWICZ– Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP, która pokrótce podsumowała roczną działalność Stowarzyszenia oraz złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. W spotkaniu on-line uczestniczył kol. Jarosław LENKIEWICZ – WicePrezes oddziału słupskiego.

Kolejnym punktem było spotkanie szkoleniowe z nadinspektorem pracy p. dr Dariuszem SMOLIŃSKIM. W tej części omówione zostały bieżące problemy wynikające z okresowych kontroli PIP w zakładach zlokalizowanych w obszarze działania słupskiego Oddziału PIP. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków oraz wpływ sytuacji epidemicznej na poziom nadzoru i szkoleń BHP w tym instruktaży w zakładach pracy. Nadinspektor odniósł się do ostatnich wyroków Sądu Administracyjnego, które są pokłosiem postępowań administracyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej po kontrolach u pracodawców. Podkreślił także, że w dalszym ciągu jest brak odzewu ze strony organów legislacyjnych na wniosek PIP zniesienia art. w/s prowadzenia szkoleń – co nie zostało jednoznacznie określone przez ustawodawcę. 

W spotkaniu uczestniczyli nowi członkowie, ostatnio przyjęci w poczet członków słupskiego oddziału, którzy zgłosili swój akces przystąpienia do słupskiego oddziału OSPS BHP.

W ramach wniosków po spotkaniu zgłoszono potrzebę szkolenia w dziedzinie metodycznego pisania instrukcji bhp. Praktycznie, to służba bhp opracowuje instrukcje zamiast je opiniować, co słusznie zauważył dr Smoliński na zakończenie swojej prelekcji. 

Na zakończenie spotkania Prezes oddziału złożył życzenia świąteczno-noworoczne w imieniu zarządu oddziału dla pracowników PIP i członków naszego oddziału. 
Każdy z członków otrzymał skromne upominki przedświąteczne.  Na tym spotkanie się zakończyło.