"Dokumentacja BHP w świetle przepisów RODO" - spotkanie członków oddziału Słupsk

W dniu 29 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska Pracy „Perfex” s.c. w Lęborku odbyło się spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Słupsku.Tematyką spotkania było praktyczne omówienie dwóch ważnych zagadnień zmieniających się w przepisach naszego prawa: pomiary środowiska pracy w świetle nowelizacji rozporządzenia oraz prowadzenie dokumentacji bhp w świetle przepisów RODO. Bardzo ciekawa i trafiona tematyka spotkania wzbudziła wiele kontrowersji, dzięki temu spotkanie zakończono burzliwą dyskusją.